YOGA SEMINAR

with LIDIJA GEORGIEVA

When: 18th - 21st June 2015
Where: House of Art – village of Knezino, Kicevo, Macedonia

THE POWER OF INNER PEACE

Give yourself the gift of activating your creative energy and acquiring new insights about yourself

ЈОГА СЕМИНАР

со ЛИДИЈА ГЕОРГИЕВА

Кога: 18 - 21 јуни 2015
Место: Хотел „Куќа на уметноста“ - с. Кнежино, Кичево

МОЌТА НА ВНАТРЕШНИОТ МИР

ОСЕТЕТЕ ЈА ВНАТРЕШНАТА ЕНЕРГИЈА И ЖИВЕЈТЕ СО СТРАСТ

Јогата ја практикуваме за да се разбереме себеси и светот што го создаваме!

 

НОВ ПОЧЕТЕН КУРС ПО ЈОГА

во Јога центарот

ОД 20 АПРИЛ 2015 г.

УПИСИТЕ СЕ ВО ТЕК.

 

Информации и пријавување на: 02 / 3064 338

071/ 23 87 85 (Лидија Георгиева)

071/ 77 80 48 (Билјана Павлова)

КУРСЕВИ ПО ЈОГА
во студио „ТОП ФОРМА“
Термини: понеделник и среда
Информации на тел.
071/ 778 048
(Билјана Павлова)

МЕДИТАЦИЈА

ПОД ВОДСТВО НА

ЛИДИЈА ГЕОРГИЕВА

СЕКОЈ ПЕТОК ВО 20 ЧАСОТ

08

 

Нашите наставници

Лидија Георгиева
Го основа (1996) и го води Јога центарот - Тафталиџе, Скопје
Јана Малинова
Инструктор по јога
Билјана Павлова
Асистент во Јога центарот - Тафталиџе, Скопје
Зоран Ангеловски
Асистент во Јога секцијата
- Куманово

Уште повеќе

Култивирајте ги повисоките инстинкти!

 

Јогата е уметност на живеење. Способност да се биде во контакт со себе и да се воспостави хармонија во животот, баланс меѓу активностите и одморот, меѓу стресот и релаксацијата, меѓу надворешното и внатрешното.

Јогиската практика (садана) ја развива способноста да ја вратите изгубената рамнотежа која моментално ја губите или, некогаш, потполно ја заборавате.