Лични консултации и индивидуални часови

 

·         За поквалитетно живеење и личен развој

·         Поврзано со јогиската практика

·         За разрешување на емоционални конфликти

·         За надминување на здравствени проблеми

Ги води Лидија Георгиева.

Се подготвуваат индивидуални програми за практика.