Курсеви за странци на англиски јазик

 

Ако постојат доволен број на заинтересирани, се формира посебна група. Ако не, поединците се вклучуваат во редовните групи и часовите се водат и на македонски, и на англиски јазик.