Успехот во животот се мери со количеството љубов што го имате – за себе, за другите, за планетата; колку умеете да давате и да примате.