За подобро здравје и внатрешен мир

Термини:

Почетна група: понеделник и среда 19 ч.

Напредни групи:

  • понеделник и среда 20,20
  • вторник и четврток 19 ч.

Преку Skype: Yoga Centre Lidija Georgieva
Најавете се на Скајп или на e-пошта: info@yoga.mk