ЈОГА СЕМИНАР НА ПЕЛИСТЕР

Вежбање во природа, долги прошетки и медитации на планинските ливади
10 – 13 јуни 2021, хотел „Молика“, Пелистер

со ЛИДИЈА ГЕОРГИЕВА

Тема:

Свесност за сѐ присутноста
– енергија и свест –

Зошто ни е тешко да ја сфатиме сѐ-присутнта свест, мудрост?

Ние сме образувани да веруваме дека надвор од дострелот на нашите сетила не постои ништо вистинско.

Толку многу гледаме надвор, и немаме никакво образование да погледнеме внатре во себе. Живееме толку забрзано, што немаме време да видиме што се случува во нас. Надвор е реално – внатре е имагинарно, нереално. Јогините би рекле, токму спротивното е вистинито. Тоа внатре во нас е вистинско, суштинско и токму тоа го креира тоа што е надвор.

Кога зборуваме за умот, првенствено мислиме на мислите и емоциите, со што се идентификуваме. Но ние сме повеќе свеста во која што се огледуваат и од која што извираат и во која што се враќаат мислите и емоциите.

Медитација:

„Од моќта и вистината на оваа медитација,

сите битија нека имаат среќа, сите нека бидат ослободени од страдањето.

И сите нека живеат во рамнотежа,

без премногу приврзувања и без преголема одбивност

и да живеат верувајќи во еднаквоста на сѐ што живее.

Од книгата на Согјал Ринпоче – „Тибетска книга на животот и смртта“