НОВ ПОЧЕТЕН и КУРС ЗА БРЕМЕНИ ЖЕНИ
од 24 јануари 2022

Во живо и онлајн: вторник и четврток 20,30 ч
Во живо: понеделник и среда 17,30 ч

Уписите се во тек.
071 23 87 85 Лидија Георгиева
078 488 078  Кети Едровска

За онлајн, пријавете се на
Skype: Yoga Centre Lidija Georgieva

УТРИНСКА ГРУПА
Во живо: вторник и четврток 9,30 ч

По потреба, часовите се водат и на англиски јазик.