9 април 2022, семинар со ЛИДИЈА ГЕОРГИЕВА

 Никогаш не сме навистина изолирани/сами, освен во својот ум.

Од изолираниот „јас“, практикувајќи МЕДИТАЦИЈА

да сфатиме и осетиме дека сме дел од сѐ присутна свест.