Јога семинар, јуни 2022, Пелистер, Битола

 ЈОГА СЕМИНАР со ЛИДИЈА ГЕОРГИЕВА

Тема:
БАКТИ ЈОГА – ЈОГА НА ЉУБОВТА

Како и постоењето, така и љубовта е вечна, безвремена.

Ако светот/постоењето/живот така го доживуваме,
тогаш исчезнува стравот.

Замислете дека може да живеете без да се плашите!

Повеќе фотографии …