Јога за почетници

Ниво

Почетници

Датум

Понеделник и Среда

Време

20:30 – 21:40

За време на часот

Хата јога: телесни положби (асани), техники на дишење (пранајама) и техники на концентрација и релаксација. Се изучуваат и неколку постапки за прочистување на телото и на умот (шаткарма). Со ова се зголемуваат квалитетите за практика на медитација: удобна седечка положба во која што може да се остане подолго време, длабоко и спокојно дишење и непрекината концентрација.

Препорака: Ако имате било каков здравствен проблем, консултирајте се со учителот.

За вежбање ви е потребна комотна облека и поголема крпа која што ќе ја ставите над простирката во Јога центарот. Патики не ви се потребни.

Се постигнува: способност за концентрација и релаксација, подобро здравје, внатрешен мир и зголемена самодоверба.

Учители

Лидија Георгиева
Кети Едровска Исајловска

Курсот може да го посетуваат:

  • Млади
  • Возрасни
  • Луѓе на 70, 80 години (работат по специјализирана програма)
  • Луѓе со здравствени проблеми (работат по специјализирана програма)
  • Спортисти – јогиската практика го надополнува тренингот зголемувајќи ја менталната снага, способноста за концентрација и визуелизација, како и за брза и ефикасна релаксација.

Курсеви на англиски јазик

Ако постојат доволен број на заинтересирани, се формира посебна група на странски јазик. Ако не, поединците се вклучуваат во редовните групи и часовите се водат и на македонски, и на англиски јазик.

Индивидуални консултации и часови

  • За поквалитетно живеење и личен развој
  • Поврзано со јогиската практика
  • За разрешување на емоционални конфликти
  • За надминување на здравствени проблеми

Ги води Лидија Георгиева која подготвува индивидуални програми за практика.

Сите курсеви

tree pose
Јога за почетници
tree pose
Напредна јога
tree pose
Јога за трудници
tree pose
Јога за сениори

Започни го твоето јога патување денес!